فروشگاه

قیمت
۷۵,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴,۹۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۹,۹۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۲۵,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۶,۶۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۳۶,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۳,۳۲۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴۹,۵۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۳۰,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۲,۶۰۰ تومان
- ۱۰%

تازه‌ها

قیمت
۱۶,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۲,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۸,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۴,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۹,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۲۱,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۶,۳۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۲,۶۰۰ تومان
- ۱۰%

پرفروش‌ها

قیمت
۹,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴۹,۵۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۷۵,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۴,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۶,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴,۹۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۶,۳۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۹,۹۰۰ تومان
- ۱۰%

تازه‌های خبری

با توجه به آنکه بیشتر آثار انتشارات آموخته به عنوان مراجع درسی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و به منظور سهولت دسترسی دانشجویان و سایر علاقه‌مندان سایت انتشارات آموخته هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید کلیه‌ی آثار انتشارات را با تخفیف ۱۰ درصد پشت جلد و ۴۰ درصد تخفیف پستی عرضه می‌کند.
ترجمه‌ی کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر که تحولی عظیم در دانش بازاریابی کشور ایجاد کرد، در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید به چاپ بیستم رسید. 
کتاب مرجع اصول بازاریابی (نوشته‌ی فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ، ترجمه‌ی بهمن فروزنده، نشر آموخته) که به عنوان منبع درس بازاریابی در مقاطع تحصیلی مختلف مورد استفاده قرار گیرد

در خبرنامه ما عضو شوید