فروشگاه

قیمت
۷۵,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴,۹۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۹,۹۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۲۸,۸۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۶,۶۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۳۶,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۳,۳۲۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴۹,۵۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۳۰,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۲,۶۰۰ تومان
- ۱۰%

تازه‌ها

قیمت
۵۴,۴۰۰ تومان
- ۲۰%
قیمت
۵,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۵,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۷,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۵,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۷,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۵,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۵,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۵,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۷,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۷,۲۰۰ تومان
- ۱۰%

پرفروش‌ها

قیمت
۹,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۵۴,۴۰۰ تومان
- ۲۰%
قیمت
۴۹,۵۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۴,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۶,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۷۵,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴,۹۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۶,۳۰۰ تومان
- ۱۰%

تازه‌های خبری

مجموعه‌ی ده جلدی مدیر ۲۰ دقیقه‌ای هاروارد که به تازگی و در سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات هاروارد منتشر شده است، اینک به زبان فارسی و به کوشش انتشارات آموخته در اختیار مخاطبان گرامی است.
با توجه به آنکه بیشتر آثار انتشارات آموخته به عنوان مراجع درسی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و به منظور سهولت دسترسی دانشجویان و سایر علاقه‌مندان سایت انتشارات آموخته هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید کلیه‌ی آثار انتشارات را با تخفیف ۱۰ درصد پشت جلد و ۴۰ درصد تخفیف پستی عرضه می‌کند.
ترجمه‌ی کتاب مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر که تحولی عظیم در دانش بازاریابی کشور ایجاد کرد، در آستانه‌ی آغاز سال تحصیلی جدید به چاپ بیستم رسید. 

در خبرنامه ما عضو شوید