فروشگاه

قیمت
۷۵,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴,۹۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۹,۹۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۲۵,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۶,۶۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۳۶,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۳,۳۲۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴۹,۵۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۳۰,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۲,۶۰۰ تومان
- ۱۰%

تازه‌ها

قیمت
۱۶,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۲,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۸,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۴,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۹,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۲۱,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۶,۳۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۲,۶۰۰ تومان
- ۱۰%

پرفروش‌ها

قیمت
۹,۰۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۶,۲۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴۹,۵۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۱۴,۴۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۷۵,۶۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۹,۹۰۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۴,۹۵۰ تومان
- ۱۰%
قیمت
۲۵,۲۰۰ تومان
- ۱۰%

تازه‌های خبری

جشنواره خرید تابستانی انتشارات آموخته از ۷ تیرماه آغاز به کار کرده است و به مدت دو هفته برپا خواهد بود. 

اثر ارزشمند اریک وور، با عنوان «هفت گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای» در کمتر از یکسال به چاپ دوم رسید.

پس از استقبال از ترجمه کتاب «هفت گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای» اثر کارآفرین و بازاریاب شبکه ای مشهور اریک وور دو اثر دیگر نیز توسط انتشارات آموخته روانه بازار شد.

در خبرنامه ما عضو شوید