فروشگاه

- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%

تازه‌ها

- ۲۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%

پرفروش‌ها

- ۱۰%
- ۱۰%
- ۲۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%
- ۱۰%

تازه‌های خبری

کتاب بازاریابی پویا نوشته‌ی فیلیپ کاتلر، دیپاک سی جین، و سویت مسینسی با ترجمه‌ی بهمن فروزنده به چاپ سوم رسید.
کتاب بازاریابی خلاق نوشته‌ی فیلیپ کاتلر و فرناندو تریاس دبس با ترجمه‌ی امید آبدار به چاپ سوم رسید.
کتاب ۱۰ گناه نابخشودنی در بازاریابی نوشته‌ی فیلیپ کاتلر با ترجمه‌ی محمد دلیلی به چاپ دوم رسید. 

در خبرنامه ما عضو شوید