اصول و مدیریت بازاریابی خدمات

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات
جلد نرم (شومیز)
در بازاریابی هر آنچه قابلیت عرضه در بازار را داشته و بتواند نیازی از مشتریان را برآورده سازد، کالا نــامید میشود. خدمات گونهای کالاست که به خاطر دارا بودن ویژگیهای خاص، برای برنامهریزی و اجرای راهبردهای بازاریابی به رویکرد متفاوتی نیاز دارد.

کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات میکوشد به گونهای فراگیر و ساده پاسخ پرسشهای مطرح شده در حوزه مدیریت بازاریابی خدمات را ارائه کند. خدمت چیست، کسب فایده از دل خدمات، راهبرد بازاریابی خدمات و ادغام بازاریابی با مدیریت و منابع انسانی اهم موضوعاتی است که همراه با مثالها و پرسشهای آموزشی به تفضیل در این کتاب بدان پرداخته شده است.
کتاب اصول و مدیریت بازاریابی خدمات برای استفاده مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و به ویژه دانشجویان مقاطع دانشگاهی و به خـصوص رشتـههای بانکداری، بیمه، بازاریـابی، بازرگانی و موسسات خدماتی نظیر بانکها، بیمهها، هتلداری، درمانی، آموزشی، حملونقل، خدمات مالی و دوایر آموزش این موسسات در نظر گرفته شده است.
کریستوفر لاولاک و لارن رایت نویـسندگان این کـتاب از اساتید برجسته رشته بازاریابی خدمات در دانشگاههای معتبر آمریکا هستند. آنها همچنین سمت مشاوره بسیاری از موسسات بزرگ خدماتی آمریکا را بر عهده دارند. 
-۱۰٪
قیمت پشت جلد
‎‎‎‎۸۰٬۰۰۰ تومان
قیمت فروش
‎‎۷۲٬۰۰۰ تومان
موضوع
سال انتشار
1391
تعداد صفحات
560
نوبت چاپ
4
قطع کتاب
رقعی
شابک
9786009101443
وزن
۱٬۵۰۰ گرم
بخش 1: خدمت چیست؟ 27
فصل 1: چرا مطالعه بخش خدمات لازم است؟ 27
فصل 2: شناخت فرآیند خدمات 57
فصل 3: تماس مشتری با سازمان‌های خدماتی 83
فصل 4: خدمات از دیدگاه مشتری 109

بخش 2: کسب فایده از دل خدمات 137
فصل 5: بهره‌وری و کیفیت، دو روی یک سکه 137
فصل 6: مدیریت روابط و ایجاد وفاداری در مشتری 167
فصل 7: مدیریت شکایات و بهبود خدمات 201

بخش 3: راهبرد بازاریابی خدمات 225
فصل 8: جایگاه‌یابی و طراحی خدمات 225
فصل 9: فایده‌ی اضافی با ارکان مکمل محصول 257
فصل 10: طراحی سامانه‌های عرضه‌ی خدمات 285
فصل 11: قیمت و سایر هزینه‌های خدمات 319
فصل 12: آموزش مشتری و فعالیت‌های پیشبردی خدمات 351

بخش 4: ادغام بازاریابی با مدیریت عملیات و منابع انسانی 381
فصل 13: ابزارهای بازاریابان خدماتی 381
فصل 14: تعادل بین تقاضا و امکانات عرضه 411
فصل 15: مدیریت صف‌های انتظار و پیش‌گزینی جا 435
فصل 16: کارکنان خدماتی: از استخدام تا نگهداری 463

پیوست: مثال‌های نمونه 493