تحلیل سری‎های زمانی و داده‎های تابلویی در محیط اییویوز

تحلیل سری‎های زمانی و داده‎های تابلویی در محیط اییویوز
يک سري زماني دنباله­اي از مشاهدات براي يک متغير معين است که يک ترتيب غير قابل تغيير را در طول زمان دارد. استفاده از الگو­هاي سري­هاي زماني براي پيش­بيني به دليل نياز به متغيرهاي کمتر نسبت به الگوهاي اقتصاد­سنجي بسيار مفيدتر است. چنين الگو­هايي به سادگي ساخته شده و در استفاده از آن­ها نيازي به اطلاعات قبلي در خصوص روابط علي ميان متغير­ها نيست.
به علاوه در بسياري موارد، توضيح يا پيش­‎بيني رفتار يک سري زماني با استفاده از الگوی ساختاري غير­ممکن يا دشوار است. به طورکلي، الگوهاي سري زماني در پيش­بيني­هاي کوتاه مدت نسبت به الگوهاي اقتصاد­سنجي (خصوصاً در شرايط همخطي شديد، پايين بودن درجه آزادي، معني دار نبودن ضرايب و نظاير آن) نتايج بهتري ارائه کرده­اند. بايد توجه داشت که دسترسي به داده‎­هاي کافي يکي از شرايط اساسي استفاده از الگوهاي سري زماني است.
کتاب حاضر دريچه ای جهت تحليل سری­های زمانی و داده های تابلويي در محيط نرم افزاری اييويوز است که در هفت فصل پس از طرح چگونگی تشکيل فايل در محيط اييويوز، به تحليل و چگونگی برآورد الگوهای خود توضيح ميانگين متحرک انباشته (اريما)، الگوهای خود توضيح برداری (ور) و الگوهای خود توضيح واريانس ناهمسان شرطی (آرچ و گارچ) در قالب سری­های زمانی پرداخته است. آنگاه در چارچوب ساختار داده‎های ترکيبی و تابلويي تحليل های جامع و کاملی ارائه شده است. به همين لحاظ مطالعه اين کتاب به دانشجويان رشته‎­­های آمار، رياضی، اقتصاد و حسابداری به ويژه دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلی توصيه اکيد می‎شود.
-۱۰٪
قیمت پشت جلد
‎‎‎‎۲۸٬۰۰۰ تومان
قیمت فروش
‎‎۲۵٬۲۰۰ تومان
نویسنده
سال انتشار
0
تعداد صفحات
344
نوبت چاپ
1
قطع کتاب
رقعی
شابک
9786006465319
وزن
۵۰۰ گرم
فصل 1: مبانی تشکیل فایل در محیط اییویوز
فصل 2: رگرسیون‌ سری زمانی
فصل 3: روش خود توضیح‌برداری (VAR)
فصل 4: برآورد الگوهای آرچ و گارچ
فصل 5: داده‌های ترکیبی سری زمانی- مقطعی
فصل 6: کار با داده‌های تابلویی
فصل 7: برآوردهای تابلویی