برخی از تجدید چاپ‌های اردیبهشت‌ماه

۱۳۹۷/۳/۱ - ۱۷:۲۵
تجدید چاپ انتشارات آموخته
با توجه به استقبال گسترده‌ی مخاطبان از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، وب‌سایت انتشارات و سایر کتاب‌فروشی‌‌های سراسر کشور در دو ماهه‌ی نخست سال، تعداد زیادی از آثار انتشارات در این ماه تجدید چاپ شدند. عناوین برخی از این کتاب‌ها به شرح زیر است:
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: ارتباطات (چاپ سوم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: رهبری (چاپ دوم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: مدیریت خود (چاپ ششم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: مدیریت افراد (چاپ دوم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: همکاری (چاپ دوم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: نوآوری (چاپ سوم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: تیم (چاپ دوم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: مدیریت تغییر (چاپ سوم)
۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید: راهبرد (چاپ سوم)
اثر مرکب (چاپ سوم)
بازاریابی دهان‌به‌دهان (چاپ سوم)