چرا کتاب هدیه دهیم ؟

چرا کتاب هدیه دهیم ؟

چرا کتاب هدیه دهیم ؟

تمایز

  • تفاوت با هدایای متداول در بازار
  • تمایز شما با رقیب در نزد مشتریان به عنوان انتخاب هدیه ای متفاوت

تاثیرگذاری

  • هدیه دادن کتاب به جای سررسید هم در جایگاه شما نزد مشتریانتان تاثیر گذار خواهد بود
  • محتوای کتاب و ارج نهادن به مقوله فرهنگی میتواند تاثیرات زیادی در آینده ایجاد کند

فرهنگ سازی

  • افزایش تمایل و علاقه افراد به خواندن کتاب
  • سهیم بودن در آینده کشور

ماندگاری
سالنامه و سررسید در نهایت 1 سال ماندگاری دارند و بعد از آن به زباله دان سپرده خواهند شد ولی به کتاب میتوان به عنوان تبلیغی ماندگار نگاه کرد که با توجه به جایگاهی که دارد میتواند تا سالیان سال ماندگار بماند و چند نسل از آن استفاده نمایند و همچنین با این کار گامی در جهت حفظ محیط زیست برداشته شده است و مسئولیت اجتماعی سازمان حفظ خواهد شد
 

  • اضافه نمودن لوگوی شما در روی جلد و داخل کتاب
  • اضافه نمودن صفحه اختصاصی شما در ابتدای کتاب

 
برای کسب اطلاعات بیشتر با شمماره تلفن 09134010400 تماس حاصل فرمایید

برخی از پیشنهادهای ما :

 


 کتاب آینده نزدیک نشر آموخته          کتاب مهره حیاتی نشر آموخته          کتاب گاو بنفش نشر آموخته          کتاب با چرا شروع کنید نشر آموخته          کتاب چرایی خود را پیدا کنید نشر آموخته          کتاب رهبری نشر آموخته
         
 کتاب مدیریت افراد هاروارد نشر آموخته          کتاب ارتباطات هاروارد نشر آموخته          کتاب همکاری هاروارد نشر آموخته          کتاب تیم هاروارد نشر آموخته          کتاب مدیریت تغییر هاروارد نشر آموخته          کتاب نوآوری هاروارد  نشر آموخته

 کتاب راهبرد هاروارد نشرآموخته          کتاب مدیریت خود نشر آموخته          کتاب بازاریابی به روایت کاتلر نشر آموخته          کتاب اثر مرکب نشرآموخته          کتاب ببخش و بگیر نشر آموخته          مجموعه مدیر 20 دقیقه ای هاروارد نشر آموخته
 

کتاب اصل گرایی نشر آموخته          کتاب تختت را مرتب کن نشر آموخته          کتاب گفت و گوهای سرنوشت ساز نشر آموخته