گفت و گوی سرنوشت ساز - احترام متقابل بخش اول

گفت و گوی سرنوشت ساز - احترام متقابل بخش اول

Aparat source URL

به طور کلی به گفت و گوهایی که در آن ها اختلاف نظر، احساسات شدید و ریسک بالا وجود داشته باشد، سرنوشت ساز می گوییم. همه ی ما در زندگی روزمره مان با گفت وگوهای سرنوشت ساز زیادی مواجهیم و کتاب گفت و گوهای سرنوشت ساز و این ویدیو درباره ی چنین گفت و گوهایی است؛ حل و فصل اختلافات با همسایگان، رفع کدورت ها با همکاران، حل مشکلات خانوادگی و گفت و گوهای سرنوشت سازی از این دست.