ارائه

مدیر ۲۰ دقیقه‎ای هاروارد
پدید آورنده: 
هاروارد
مترجم: 
نرگس شفیعی
سال چاپ: 
۱۳۹۸
نوبت چاپ: 
سوم
تعداد صفحات: 
۷۲ صفحه
قطع کتاب: 
رقعی کوچک
شابک:
۹۷۸۶۰۰۸۲۳۷۱۳۶
قیمت: 
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۸۰۰ تومان
- ۱۰%

کتابهای مرتبط

ارائه
پیام خود را تقویت کنید
مخاطبان خود را ترغیب کنید
اثرگذاری خود را ارزیابی کنید
 آیا به خاطر ارائه‌ای که قرار است انجام دهید دلهره دارید؟ چه نگران سازماندهی افکار خود هستید، و چه نگران طرز بیانتان، ارائه رهنمودهایی کوتاه و نکاتی تخصصی به شما عرضه می‌کند که در موارد زیر کمک‌تان خواهد کرد:
·                     تنظیم پیام‌تان.
·                     کسب آمادگی و تمرین اثربخش.
·                     مجذوب کردن مخاطبان.
·                     مدیریت جلسات پرسش و پاسخ.
۱ کلید ارائه‌‌ی موفق 
 
۲ چرا ارائه انجام دهیم؟ 
 
۳ هدف خود را تعریف کنید 
هدف کلی شما 
نتایج دلخواه شما 
ارزیابی شما از موفقیت 
 
۴ مخاطبان خود را بشناسید 
 
۵ پیام خود را تنظیم کنید 
گام اول: پیام اصلی خود را تعریف کنید 
گام دوم: استدلال‌ها و داده‌های مرتبط را مشخص کنید 
گام سوم: مطالب را سازمان‌دهی کنید 
 
۶ منابع خود را مشخص کنید 
محل ارائه‌تان چگونه است؟ 
چه مدت‌زمانی در اختیار خواهید داشت؟ 
از چه تجهیزاتی استفاده خواهید کرد؟ 
 
۷ ابزارهای بصری را برنامه‌ریزی کنید 
انتخاب روش‌ انتقال مناسب 
ایجاد ابزارهای بصری اثربخش 
 
۸ ارائه‌تان را تمرین کنید 
تمرین مطالب‌تان 
کسب آمادگی ذهنی و روانی 
 
۹ ارائه‌تان را انجام دهید 
مخاطبان را مجذوب کنید 
انعطاف‌پذیر باشید 
 
۱۰ پاسخ‌ها را مدیریت کنید 
زمان‌بندیِ پرسش و پاسخ 
آماده شدن برای پرسش‌های مشکل 
ترسیم گام‌های بعدی 
 
۱۱  ارائه‌تان را ارزیابی کنید 
مطالب خود را بررسی کنید 
تحلیل عملکردتان 
درخواست بازخورد از همکاران‌تان 
 
۱۲ کار را دنبال کنید 
برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .