می‌خواهم سازمان یا کسب‌وکارم را بهبود بدهم

نمایش دادن همه 2 نتیجه

جواب مثبت بگیریم

۴۰,۰۰۰ تومان
مذاکره برای دستیابی به توافق بدون تسلیم شدن

بازاریابی دهان به دهان

۴۴,۰۰۰ تومان
کاری کنید تا مردم به رایگان برای شما تبلیغ کنند