می‌خواهم سازمان یا کسب‌وکارم را بهبود بدهم

نمایش یک نتیجه

جواب مثبت بگیریم

۴۰,۰۰۰ تومان
مذاکره برای دستیابی به توافق بدون تسلیم شدن