نمایش دادن همه 9 نتیجه

فریب ایکاروس

۶۴,۰۰۰ تومان
تا کجا حاضرید اوج بگیرید؟

مهره‌ی حیاتی

۷۸,۰۰۰ تومان
آیا غیر‌قابل‌جایگزین هستید؟

این است بازاریابی

۵۴,۰۰۰ تومان
به چشم نمی آیید، مگر چشم دیدن پیدا کنید

شیب

۱۶,۰۰۰ تومان
کتاب کوچکی که هنر ادامه دادن و هنر متوقف شدن را یادتان می‎دهد

گاو بنفش

۴۸,۰۰۰ تومان
چشمگیر و متمایز باشید و کسب‌وکارتان را دگرگون کنید

همه‌ی بازاریاب‌ها دروغگو هستند

۴۸,۰۰۰ تومان
قدرت گفتن داستانی معتبر در دنیایی که اعتماد، کالایی کم‎یاب است

همه‌ی ما عجیب‌و‌غریبیم

۱۴,۰۰۰ تومان
ظهور قبایل و پایان نرمال

قبایل

۳۶,۰۰۰ تومان
به تو نیاز داریم که رهبرمان باشی

به جعبه دست بزن

۱۶,۰۰۰ تومان
آخرین باری که کاری را برای اولین بار انجام دادی کی بود؟