نمایش دادن همه 2 نتیجه

«نه» شنیدن؛ نردبان موفقیت

۱۲,۰۰۰ تومان
دستیابی به «بله» هدف است و «نه» نردبان رسیدن به آن

احتیاط در ریسک کردن است!

۱۲,۰۰۰ تومان
قوانین تغییر کرده اند ...