نمایش دادن همه 3 نتیجه

گزینه دوم

۴۸,۰۰۰ تومان
رویارویی با مشقت، ایجاد تاب‌آوری و یافتن شادی

ببخش و بگیر

۵۴,۰۰۰ تومان
چرا و چگونه بخشنده‌ها به اوج موفقیت می‌رسند؟

آفرینشگران

۲۸,۰۰۰ تومان
افراد غیردنباله‌رو چگونه دنیا را به پیش می‌برند؟