نمایش دادن همه 21 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
بستن

نوآوری

۲۸,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید
بستن

مدیریت افراد

۴۰,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید
بستن

تیم

۳۴,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید
بستن

همکاری

۲۸,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

ارتباطات

۲۴,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید
بستن

مجموعه‌ی مدیر ۲۰ دقیقه‌ای هاروارد

۱۲۰,۰۰۰ تومان
مجموعه‌ی 10 جلدی مدیر 20 دقیقه‌ای هارواردهمراه با قاب گالینگور
بستن

تدوین طرح کسب‌و‌کار

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

مبانی مالی

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

به انجام رساندن کارها

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

مدیرمداری

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

کارسپاری

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

مدیریت پروژه

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

بازخورد اثربخش

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

برگزاری جلسات

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

ارائه

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

مدیریت زمان

۱۲,۰۰۰ تومان
از مجموعه‌ی مدیر 20 دقیقه‌ای هاروارد
بستن

راهبرد

۴۰,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید

مدیریت خود

۳۲,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید
بستن

مدیریت تغییر

۳۸,۰۰۰ تومان
10 مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید
بستن

رهبری

۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰ مقاله ای که از هاروارد باید بخوانید