نمایش یک نتیجه

«نه» شنیدن؛ نردبان موفقیت

۱۲,۰۰۰ تومان
دستیابی به «بله» هدف است و «نه» نردبان رسیدن به آن