انتشارات آموخته |

محصولات فروشگاه

کتاب‌های تازه

کتاب‌های پرفروش

مجموعه‌کتاب‌ها

به‌زودی

کتاب‌های تازه

کتاب کوچکی که هنر ادامه دادن و هنر متوقف شدن را یادتان می‎دهد
نویسنده:
-۱۰٪
‎‎۱۲٬۶۰۰ تومان
آیا غیر‌قابل‌جایگزین هستید؟
نویسنده:
-۱۰٪
‎‎۵۰٬۴۰۰ تومان
کارهای کوچکی که شاید زندگی‌تان و حتی دنیا را متحول کند
-۱۰٪
‎‎۱۴٬۴۰۰ تومان
-۱۰٪
‎‎۷۲٬۰۰۰ تومان
چگونه ستاره راک بازاریابی شبکه ای شویم؟
نویسنده:
-۱۰٪
‎‎۲۱٬۶۰۰ تومان
آهسته و پیوسته موفقیت تان را چندین برابر کنید
نویسنده:
-۱۰٪
‎‎۴۱٬۴۰۰ تومان
چرا و چگونه بخشنده‌ها به اوج موفقیت می‌رسند؟
نویسنده:
-۱۰٪
‎‎۴۸٬۶۰۰ تومان
اصل را بچسبید و فرع را رها کنید
نویسنده:
-۱۰٪
‎‎۳۹٬۶۰۰ تومان
چگونه داستان‌های ویروسی، رخدادهای بزرگ اقتصادی را می‌سازند
نویسنده:
-۱۰٪
‎‎۷۰٬۲۰۰ تومان
نکاتی درباره‌ی شرکت‌های نوپا و نقش آن‌ها در ساخت آینده
-۱۰٪
‎‎۳۴٬۲۰۰ تومان

مجموعه‌کتاب‌ها

به‌زودی

به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
چگونه افسار زندگی‌تان را به دست بگیرید
به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
به زودی ...
الگوها و معیارهای راهبردی
نویسنده:
مترجم:
به زودی ...
به زودی ...

خبرها

مجله ویدیویی