هزینه نهایی صفر هزینه نهایی صفر ذهن حواس‌جمع این است بازاریابی این است بازاریابی بازی نامحدود اقتصاد روایی اصل گرایی اصل گرایی

تازه‌های نشر

جدید
بستن

هزینه‌ی نهایی صفر

۸۸,۰۰۰ تومان

طلوع اینترنت اشیا و همدارهای مشارکتی، افول سرمایه‌داری

جدید
بستن

آینده‌ی ممکن

۵۴,۰۰۰ تومان
مانیفستی برای جهانی سخاوتمندتر
جدید
بستن

هرس ذهن

۳۲,۰۰۰ تومان
راهنمای عملی برای زندگی بدون نگرانی، اضطراب و افکار منفی
جدید
بستن

آینده‌ی نزدیک

۴۶,۰۰۰ تومان
درک ۱۲ نیروی فناورانه که آینده‌مان را رقم می‌زنند
جدید
بستن

گزینه دوم

۲۸,۰۰۰ تومان
رویارویی با مشقت، ایجاد تاب‌آوری و یافتن شادی
جدید
بستن

بازی نامحدود

۴۲,۰۰۰ تومان
اگر به بسیاری از رهبران‌مان گوش کنیم، انگار نمی‌دانند وارد چه بازی‌ای شده‌اند. پیوسته درباره‌ی “پیروزی” داد سخن سر می‌دهند.

پرفروش‌ترین‌ها

پیشنهادها

۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید

مجموعه‌ها

کتاب و بیشتر از کتاب

به زودی در آموخته‌