تازه‌ها
  • تازه‌ها
  • پرفروش‎‌ها
  • پیشنهادها

ذهن حواس جمع

۷۰,۰۰۰ تومان
چگونه افسار زندگی‌تان را به دست بگیرید

آن یک چیز

۴۸,۰۰۰ تومان
حقیقتی بی‌نهایت ساده با نتایجی فوق‌العاده

آینده‌ی ممکن

۵۴,۰۰۰ تومان
مانیفستی برای جهانی سخاوتمندتر

آینده‌ی نزدیک

۶۴,۰۰۰ تومان
درک ۱۲ نیروی فناورانه که آینده‌مان را رقم می‌زنند

چگونه هرچیزی را اندازه بگیریم؟

۱۱۸,۰۰۰ تومان
چیزهای به‌ظاهر نامشهود مانند کیفیت، اثربخشی تدریس، امنیت یا وجه‌ی عمومی برند را چطور می‌توان اندازه گرفت؟ اندازه‌گیری زمانی ضرورت دارد که تصمیم‌گیری را آسان کند. اگر باید تصمیم‌هایی بگیرید که عدم قطعیت و ریسک در پی دارد، قطعا به اندازه‌گیری نیاز دارید.

۱۰ مقاله‌ای که از هاروارد باید بخوانید

مجموعه‌ها

کتاب و بیشتر از کتاب

به زودی در آموخته‌