می‌خواهم سازمان یا کسب‌وکارم را بهبود بدهم

نمایش یک نتیجه

اقتصاد روایی

۱۰۶,۰۰۰ تومان
چگونه داستان‌های ویروسی، رخدادهای بزرگ اقتصادی را می‌سازند